pogoji in določila

Splošne informacije

S spletno stranjo in z blagovno znamko Resa in rman upravlja podjetje Umetniško ustvarjanje, Jerica Jerman s. p., ponudnik e-storitev poslovanja (v nadaljevanju Ponudnik). Prav tako se izrazi “mi”, “nas”, “naši” preko celotnega spletnega mesta nanašajo na Ponudnika. Ob uporabi informacij, e-orodij in drugih storitev, ki so na voljo na tem spletnem mestu, obiskovalec postane uporabnik, ki sprejema vse pogoje poslovanja in vse podatke, ki jih navajamo v sklopu Pogoji in določila (v nadaljevanju pogoji) ter z našim podjetjem vstopa v pogodbeno razmerje.

Podatki o podjetju

Umetniško ustvarjanje, Jerica Jerman s. p.
1215 Medvode
VAT ID: 41198930
Matična številka: 8393109000
TRR: SI56 3500 1000 1751 441, BKS Bank

Ob obisku spletnega mesta www.resainrman.com in ob nakupu izdelkov, se strinjate z vsemi pogoji, vključno s tistimi na zunanjih povezavah. Pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega mesta ne glede na njihov status (uporabnik, kupec, naključni obiskovalec ipd.). Pred uporabo spletnega mesta www.resainrman.com vas prosimo, da naše pogoje natančno preberete, saj z dostopom do / uporabo katerega koli dela našega spletnega mesta, z njimi soglašate.
Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela navedenih pogojev. Odgovornost uporabnika je, da preveri, ali so bili pogoji spremenjeni, saj z nadaljnjo uporabo ali dostopanjem do našega spletnega mesta soglaša s spremembami.

Pogoji spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.resainrman.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice kupca ter poslovni odnos med kupcem in prodajalcem oz. upravljalcem spletne trgovine. Obiskovalec z nakupom potrjuje in jamči, da je polnoletna in poslovno sposobna oseba.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje podatke:
– identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
– kontaktne podatke, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo
– bistvene značilnosti blaga oziroma storitev
– dostopnost izdelkov v razumljivem roku
– pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
– nedvoumne in jasno označene cene, višino davka in strošek prevoza
– način plačila in dostave
– časovno veljavnost ponudbe
– rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih
– pojasnjen postopek pritožbe

Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter posodablja. Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je nekaj delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.

Način plačila

Ponudnik uporabniku omogoča plačilo nakupa izdelkov po izdelani ponudbi oziroma predračunu, plačilo s karticami (Stripe) in plačilo po povzetju.

Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletnega mesta. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.
Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Ponudnik zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Ponudnik:
– uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
– uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Potrditev naročila

Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Odposlano naročilo

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Ponudnik pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

Kupoprodajna pogodba

Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Ponudnika kot za uporabnika (kupca).

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 7-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Ponudniku na elektronski naslov info@resainrman.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Ponudniku v roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov Ponudniku.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v izvirni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.
Za vrnjene izdelke Ponudnik uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši Ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca).

Pošiljanje

Ponudnik bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku z dostavno službo, ki bo naročilo izpolnila najbolj učinkovito.

Varnost

Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam.

Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti.

Odgovornost

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Ponudnik uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.
Čeprav se Ponudnik trudi zagotavljati natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko dostavi dostavni službi v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik.

Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov, zato ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na mail: info@resainrman.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) pristojno sodišče v Ljubljani.
Za te Pogoje poslovanja in za vse spore med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Spremembe in dopolnitve Pogojev in določil

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Ponudnika, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.resainrman.com. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve naših storitev brez obrazložitve, za vsakogar. Če menite, da zavrnitev v vašem primeru ni upravičena, nas kontaktirajte na info@resainrman.com. Naše izdelke in vsebino je prepovedano uporabljati na kakršen koli nezakonit in nepooblaščen način ter pri tem kršiti zakonodajo. Obiskovalci in uporabniki se zavezujejo, da ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih izdelkov in vsebin, ki so v lasti ponudnika, ne bodo poskušali pridobiti, zbirati ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov ter ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročilo škodo ponudniku.

Vsi izdelki in podatki (besedila, risbe, fotografije in druge informacije) na spletni strani www.resainrman.com so avtorsko zaščiteni in last podjetja Umetniško ustvarjanje, Jerica Jerman s. p. Vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje našega gradiva v komercialne namene (za nedomačo rabo) je brez pisnega dovoljenja Ponudnika prepovedano.

sl_SI