back to top

Splošne informacije
S spletno stranjo in z blagovno znamko Resa in rman upravlja podjetje Umetniško ustvarjanje,
Jerica Jerman s. p., ponudnik e-storitev poslovanja (v nadaljevanju Ponudnik). Prav tako se
izrazi “mi”, “nas”, “naši” preko celotnega spletnega mesta nanašajo na Ponudnika. Ob uporabi
informacij, e-orodij in drugih storitev, ki so na voljo na tem spletnem mestu, obiskovalec postane
uporabnik, ki sprejema vse pogoje poslovanja in vse podatke, ki jih navajamo v sklopu Pogoji in
določila (v nadaljevanju pogoji) ter z našim podjetjem vstopa v pogodbeno razmerje.


Podatki o podjetju
Umetniško ustvarjanje, Jerica Jerman s. p.
Topol pri Medvodah 19
1215 Medvode
VAT ID: 41198930
Matična številka: 8393109000
TRR: SI56 3500 1000 1751 441, BKS Bank


Ob obisku spletnega mesta www.resainrman.com in ob nakupu izdelkov, se strinjate z vsemi
pogoji, vključno s tistimi na zunanjih povezavah. Pogoji veljajo za vse uporabnike spletnega
mesta ne glede na njihov status (uporabnik, kupec, naključni obiskovalec ipd.). Pred uporabo
spletnega mesta www.resainrman.com vas prosimo, da naše pogoje natančno preberete, saj z
dostopom do / uporabo katerega koli dela našega spletnega mesta, z njimi soglašate.
Pridržujemo si pravico do posodobitve, spremembe ali zamenjave katerega koli dela navedenih
pogojev. Odgovornost uporabnika je, da preveri, ali so bili pogoji spremenjeni, saj z nadaljnjo
uporabo ali dostopanjem do našega spletnega mesta soglaša s spremembami.


Pogoji spletne trgovine
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.resainrman.com so sestavljeni v skladu z
Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije ter
mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. Obravnavajo delovanje spletne
trgovine, pravice kupca ter poslovni odnos med kupcem in prodajalcem oz. upravljalcem spletne
trgovine. Obiskovalec z nakupom potrjuje in jamči, da je polnoletna in poslovno sposobna oseba.
Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu zagotovil naslednje podatke:

 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
 • kontaktne podatke, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev 
 • dostopnost izdelkov v razumljivem roku
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave)
 • nedvoumne in jasno označene cene, višino davka in strošek prevoza
 • način plačila in dostave
 • časovno veljavnost ponudbe
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih 
 • pojasnjen postopek pritožbe 
  Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem
  Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro
  spreminja ter posodablja. Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je nekaj delovnih dni za dostavne
  naslove v Sloveniji, razen če Pošta Slovenije na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Za

ostale izdelke velja za dostavne naslove v Sloveniji rok dobave, ki je naveden ob izdelku v spletni
trgovini. Vsak izdelek iz spletne trgovine je dostopen v razumljivem roku.


Način plačila
Ponudnik uporabniku omogoča plačilo nakupa izdelkov po izdelani ponudbi oziroma predračunu.


Cene
Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletnega mesta. Vse cene v spletni trgovini so
navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni
trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko
naročilo izdelkov prek spletne trgovine.
Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le
do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Ponudnik zagotovil najbolj
ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega
stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje
naročila do potrditve naročila, bo Ponudnik:

 • uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem
  primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi
  naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
 • uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v
  obojestransko korist in zadovoljstvo.

Potrditev naročila
Ponudnik po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi
oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti
dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko.
Ob potrditvi naročila Ponudnik uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem
roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in
Ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.


Odposlano naročilo
Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti
obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Ponudnik pouči
uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer
pritožbe ali zamude pri dostavi.


Kupoprodajna pogodba
Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki, z razčlenjenimi
stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to
potrebno in mogoče.
Kupoprodajna pogodba med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko
Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in
veljajo tako za Ponudnika kot za uporabnika (kupca).


Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov
Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 7-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Ponudniku
na elektronski naslov info@resainrman.com sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri
čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. Vrnitev kupljenih izdelkov Ponudniku v
roku za odstop od kupoprodajne pogodbe šteje za sporočilo o odstopu. Edini strošek, ki zaradi
odstopa od kupoprodajne pogodbe bremeni uporabnika (kupca), je strošek vračila izdelkov
Ponudniku.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni (suho cvetje) in 2 dni
(sveže cvetje), od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke

je potrebno vrniti Trgovcu nepoškodovane, v izvirni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če
so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv
uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke,
fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec)
sprožiti postopek reklamacije pri Pošti Slovenije.
Za vrnjene izdelke Ponudnik uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14
dni od prejema sporočila o odstopu vrne vplačani znesek. Vračilo vplačanega zneska izvrši
Ponudnik na osebni oz. transakcijski račun uporabnika (kupca).


Pošiljanje
Ponudnik bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku z dostavno
službo, ki bo naročilo izpolnila najbolj učinkovito.


Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in
shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam.


Politika zasebnosti
Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti.


Odgovornost
Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost objavljenih
podatkov, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da
Ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem
primeru bo Ponudnik uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od
naročila ali spremembo naročila.
Čeprav se Ponudnik trudi zagotavljati natančne fotografije izdelkov, ki so naprodaj v spletni
trgovini, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti
izdelka.
Ponudnik od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere,
ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka
vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik
(kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori
tako, da pošiljko dostavi dostavni službi v enakem stanju, kot jo je prejel, ne da bi karkoli dodal ali
odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik.


Pritožbe, spori in uporaba prava
Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov, zato ima vzpostavljen
učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik
(kupec) lahko poveže po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč
obrne na mail: info@resainrman.com. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu),
kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Ponudnik si bo
prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev
spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem)
pristojno sodišče v Ljubljani.
Za te Pogoje poslovanja in za vse spore med Ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se
uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila
mednarodnega zasebnega prava, ki bi odkazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja,
se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na
trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.
Spremembe in dopolnitve Pogojev in določil
Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo
podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem Ponudnika, in v primeru sprememb
lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič

seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani
www.resainrman.com. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Pogojev poslovanja začnejo
veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če
je sprememba in/ali dopolnitev Pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko
izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.Pridržujemo si pravico do zavrnitve naših storitev brez obrazložitve, za vsakogar. Če menite, da
zavrnitev v vašem primeru ni upravičena, nas kontaktirajte na info@resainrman.com. Naše
izdelke in vsebino je prepovedano uporabljati na kakršen koli nezakonit in nepooblaščen način ter
pri tem kršiti zakonodajo. Obiskovalci in uporabniki se zavezujejo, da ne bodo distribuirali
avtorsko zaščitenih izdelkov in vsebin, ki so v lasti ponudnika, ne bodo poskušali pridobiti, zbirati
ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov ter ne bodo uporabljali računalniških kod,
škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko povzročilo škodo ponudniku. 
Vsi izdelki in podatki (besedila, risbe, fotografije in druge informacije) na spletni strani
www.resainrman.com so avtorsko zaščiteni in last podjetja Umetniško ustvarjanje, Jerica Jerman
s. p. Vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje našega gradiva
v komercialne namene (za nedomačo rabo) je brez pisnega dovoljenja Ponudnika prepovedano.